Utveckling och Projekt

Utveckling och projekt

 

Utveckling:

 

Som samarbetspartner i olika utvecklingsprojekt ställs vi ofta inför tuffa utmaningar. Då ställs vår samlade kompetens på prov. Det är i dessa situationer där du som fastighetsägare kan se skillnaden på att vara en liten kund hos en stor förvaltare eller en stor kund hos ek projekt. Vi vill ge dig kompetens, konsekvens och helhetstänkande.

Närheten till företagsledningen, som aktivt deltar i samtalen, de korta beslutsvägarna och det öppna och otvungna samtalet visar då som oftast att du har valt rätt.

 

 

Projekt:

 

En fastighet kräver under sin livstid skötsel och omvårdnad. Utöver detta så behöver man som fastighetsägare utföra större underhållsarbeten. Ibland leder dessa även till utvecklingsplaner för om- och tillbyggnader.

När du som fastighetsägare behöver underhållsarbeten så fungerar vi som ombud och ser till att arbetsbeskrivning och förfrågningsunderlag upprättas och distribueras till rätt person.

Vi bistår med entreprenörer, upprättar entreprenadkontrakt och medverkar med kontroller under entreprenadens genomförande fram till slutbesiktning och övertagande. I uppdraget ingår oftast även myndighetskontakter, ansökan om byggnadslov och ansökningar om olika former av samhällsstöd eller subventioner

 

 

Vår uppgift är att vara till för dig!

 

Copyright 2013 EK Projekt Partners AB