Teknisk och ekonomisk förvaltning

Teknisk och ekonomisk förvaltning

 

 

Vi åtar oss att sköta dina avtal, försäkringsärenden samt projektleder vid stambyten och renoveringar. Vid större uppdrag tar vi in och bedömer offerter och sköter utvärdering, sammanställer förfrågningsunderlag och ger er styrelsen rekommendationer.

 

Tack vare vår hjälp blir det lättare för styrelsen att sätta sig in i budget och själva omfattningen av projektet. En annan viktig del i den tekniska förvaltningen är besiktningar. Vi dokumenterar fastigheten både in- och utvändigt för att leverera en komplett åtgärdsanalys. Våra tekniska förvaltare kontrollerar regelbundet att fastigheten har rätt värden för el, värme och vatten.

 

Teknisk förvaltning:

 

 • Registrering och åtgärd av felanmälan
 • Rondering av fastigheter och åtgärd av fel
 • Tillsyn och skötsel av värmesystem, ventilation,
 • el, kabel-tv, tvättstugor och sophantering
 • Avläsning och rapportering av mätvärden
 • Städning och renhållning
 • Skötsel av mark och trädgårdar
 • Snöröjning och takskottning
 • Löpande reparationer av fel
 • Renoveringar av lägenheter och fastigheter
 • Åtgärd av försäkringsskador
 • Planering av förebyggande underhåll
 • Besiktningar

 

 

Ekonomisk förvaltning:

 

 • Våra tjänster inom Ekonomisk förvaltning
 • Avisering av hyror och andra avgifter t ex fastighetsskatt
 • Uppsägningar / avhysningar
 • Förhandlingar av hyror och avgifter
 • Betalning av fakturor
 • Löpande hantering av moms, skatter och
 • arbetsgivaravgifter
 • Löpande bokföring
 • Års- och kvartalsrapporter samt årsredovisning
 • Deklarationer och kontrolluppgifter
 • Budgetberäkningar
 • Lånehantering och omförhandlingar av lånevillkor
 • Hantering av medlems- och lägenhetsregister
 • Pantnoteringar
 • Ansökan om samhällsstöd och subventioner
 • Juridisk rådgivning
 • Uthyrning av lägenheter, lokaler eller hela fastigheter

 

 

Copyright 2013 EK Projekt Partners AB