Entreprenadtjänster

Entreprenadtjänster

 

Våra rutinerade fastighetsskötare sköter det mesta såsom tillsyn, reparationer och åtgärdsanalys. Även avläsningar av elmätare,

vattenmätare samt värmesystem.

 

De behörighet som vi inte själva innehar lägger vi ut på våra erfarna underentreprenörer som vi har samarbetsavtal med. Tjänster inom städ och trädgård köper vi alltid in.

 

Självklart har vi en underentreprenadförsäkring om något mot all förmodan skulle gå fel. Vi kan även erbjuda en effektiv och prisvärdig energideklaration i syfte att minska energiåtgången i din fastighet.

 

Tjänster:

 

Exempel på entrapanadtjänster

 

Stambyten och fasadrenovering

Renovering eller nybyggnad av balkonger

Takomläggning och reparationer

Energirevision och förslag till energibesparande åtgärder

Uppgradering av värmecentral

Nyinstallation och ombyggnad av ventilation

Ombyggnad eller nybyggnation av tvättstuga

Uppgradering av sophanteringssystem

Handikappanpassningar

Ombyggnad av lokaler till bostäder

Ändring eller sammanslagning av lägenheter

Ny-, om-och tillbyggnad av fastigheter

Tredimensionella ombildningar

 

Copyright 2013 EK Projekt Partners AB